Nieuws

Krapte arbeidsmarkt maakt ruimte voor nieuwe doelgroepen

De campagne van het WSP-NHN, 'Het juiste gereedschap voor elke werkgever’ is deze week gestart.

Lees verder

Coöperatie Lichtpunt van Start

‘Coöperatie Lichtpunt’ gaat van start. Het is een samenwerking van uitkeringsgerechtigden die parttime kunnen ondernemen, maar weinig kans hebben om (volledig) de uitkering te verlaten.

Lees verder

Goed verzekerd met de CZM

Volgende maand is het weer tijd om na te denken over uw (huidige) zorgverzekering. Heeft u de Collectieve Zorgverzekering voor minima (CZM) al bekeken? Die is er speciaal voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. U betaalt een extra lage premie, want Halte Werk betaalt mee aan uw zorgverzekering en Univé geeft korting.

 

Lees verder

Stichting Lezen & Schrijven en Halte Werk starten samenwerking

In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Negentien procent van deze mensen leeft minimaal één jaar onder de armoedegrens. Reden voor Stichting Lezen & Schrijven en Halte Werk om een samenwerking te starten in het project ‘Halte Taal’.

Lees verder

Onderzoek dienstverlening Halte Werk 2018

Binnenkort gaat ons onderzoek naar onze service van start. Via een vragenlijst willen wij van u horen waar en hoe we zaken kunnen verbeteren. Let op! Niet iedereen krijgt een vragenlijst. Meer weten over het onderzoek?

Lees verder

Ruim 1700 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

RPAnhn voorzitter Elly Konijn-Vermaas, tevens wethouder gemeente Alkmaar klom samen met managers en directeuren van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) symbolisch naar ‘de hemel’ op de grote kerk in Alkmaar. Dit om de 1705 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vieren en om te benadrukken samen nog meer banen te willen scheppen.

Lees verder

Nieuwsbrief klanten juli uitgave

De juli uitgave gaat onder meer over de nieuwe privacywet, de computervergoeding, de (vrijwillige) ouderbijdrage, de individuele studietoeslag, Mijn Halte Werk, het WerkgeversServicepunt, vacatures en het opnemen van vakantie.

Lees verder

Ontslag voor Cliëntenraad Halte Werk

De cliëntenraad van Halte Werk heeft per 10 juli 2018 haar ontslag ontvangen van het bestuur van Halte Werk. Reden is een fundamenteel verschil van inzicht tussen het bestuur van Halte Werk en de cliëntenraad over de invulling van hun rol en taak.

Lees verder

Banen via VAK=Fit

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan.

Lees verder

Uw vakantie en uw uitkering

Op vakantie? Met een uitkering van Halte Werk moet u het ons vier weken vóóraf melden.

Waar moet u verder nog rekening mee houden?

Lees verder