Nieuws

Onderzoek dienstverlening Halte Werk 2018

Binnenkort gaat ons onderzoek naar onze service van start. Via een vragenlijst willen wij van u horen waar en hoe we zaken kunnen verbeteren. Let op! Niet iedereen krijgt een vragenlijst. Meer weten over het onderzoek?

Lees verder

Ruim 1700 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

RPAnhn voorzitter Elly Konijn-Vermaas, tevens wethouder gemeente Alkmaar klom samen met managers en directeuren van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) symbolisch naar ‘de hemel’ op de grote kerk in Alkmaar. Dit om de 1705 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vieren en om te benadrukken samen nog meer banen te willen scheppen.

Lees verder

Nieuwsbrief klanten juli uitgave

De juli uitgave gaat onder meer over de nieuwe privacywet, de computervergoeding, de (vrijwillige) ouderbijdrage, de individuele studietoeslag, Mijn Halte Werk, het WerkgeversServicepunt, vacatures en het opnemen van vakantie.

Lees verder

Ontslag voor Cliëntenraad Halte Werk

De cliëntenraad van Halte Werk heeft per 10 juli 2018 haar ontslag ontvangen van het bestuur van Halte Werk. Reden is een fundamenteel verschil van inzicht tussen het bestuur van Halte Werk en de cliëntenraad over de invulling van hun rol en taak.

Lees verder

Banen via VAK=Fit

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan.

Lees verder

Uw vakantie en uw uitkering

Op vakantie? Met een uitkering van Halte Werk moet u het ons vier weken vóóraf melden.

Waar moet u verder nog rekening mee houden?

Lees verder

Hoogte tegoed MeedoenPas 2018 (voorheen LangedijkerPas) soms lager

In bepaalde situaties is het tegoed op de MeedoenPas in 2018 lager dan in vorige jaren.

Lees verder

Nieuwe geldplannen voor (groot)ouders

De geldplannen van Halte Werk zijn een handige manier om tips te krijgen over geld. Daar zijn voor ouders en grootouders nu twee speciale geldplannen aan toegevoegd.

Lees verder

Jaaropgave Halte Werk 2017

Heeft u in 2017 een bijstandsuitkering van ons ontvangen? Dan krijgt u vóór 1 maart 2018 per post uw jaaropgave. Als u gehuwd bent of samenwoont, dan ontvangen u en uw partner apart een jaaropgave.

Lees verder

Opleidingen op maat voor vergunninghouders

In Alkmaar is VAK=FIT een opleiding begonnen voor vergunninghouders die er in twintig weken een technische opleiding krijgen die hen klaar moet stomen voor een betaalde baan.

Lees verder