Bedragen zorgpremie CZM bekend

Het GemeentePakket CZM (Collectieve Zorgverzekering Minima) van Halte Werk en Univé is er speciaal voor u. U ontvangt méér zorg voor minder geld omdat Univé korting geeft en uw gemeente meebetaalt aan het premiebedrag. Er zijn twee voordelige pakketten. Aanmelden voor deze zorgverzekering kan tot en met 31 december 2017.

Let op! Zit u in de WSNP en is uw inkomen boven de bijstandsnorm óf zit u in een MSNP-traject via Halte Werk? Ook dan mag u deelnemen aan onze voordelige zorgverzekering (CZM).

Meer informatie over de CZM.