Jaaropgave Halte Werk 2017

Heeft u in 2017 een bijstandsuitkering van ons ontvangen? Dan krijgt u vóór 1 maart 2018 per post uw jaaropgave. Als u gehuwd bent of samenwoont, dan ontvangen u en uw partner apart een jaaropgave. U ontvangt de jaaropgave maar één keer per post.

Jaaropgave uitprinten via Mijn Halte Werk

Als u een jaaropgaaf moet versturen, maak dan een kopie en stuur die mee. Of print uw jaaropgave uit via Mijn Halte Werk. Ga naar 'Mijn Uitkering' en log in met uw DigiD.

Wanneer heb ik de jaaropgave nodig?

  • Als u een belastingformulier moet invullen.
  • Als u een regeling aanvraagt waarbij uw inkomen van belang is (bijvoorbeeld huurtoeslag of kwijtschelding gemeentebelastingen).