Uitspraak in rechtszaak leden Cliëntenraad Halte Werk

De rechtbank Alkmaar heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak tussen bestuur Halte Werk en een viertal leden van de Cliëntenraad Halte Werk. Het besluit van Halte Werk om de leden te ontheffen uit hun functie is door de bestuursrechter in stand gehouden.

In de ochtend van 20 november 2018 deed de rechtbank uitspraak in de zaak van vier leden van de voormalige Cliëntenraad Halte Werk. Zij hadden beroep aangetekend toen het bestuur van Halte Werk hen onthief uit hun functie als lid van de cliëntenraad. De rechter heeft hen niet in het gelijk gesteld. Ook het verzoek van deze voormalige leden om geen nieuwe leden te werven voor een nieuwe cliëntenraad is afgewezen.
Het bestuur van Halte Werk kijkt ernaar uit om dit hoofdstuk af te kunnen sluiten en zal zo snel als mogelijk de participatie van cliënten weer organiseren.