Cliëntenraad Halte Werk

Doel en missie

De Cliëntenraad Halte Werk (CRH) wil de positie versterken van de minima en van andere groepen waarvan de financiële situatie precair is: zij moeten op een positieve manier aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen. Daarom overlegt de CRH met beleidsmakers en uitvoerenden uit de drie HAL-gemeenten (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk) over beleid en uitvoering in de sociale zekerheid. Gevraagd en ongevraagd geven de leden advies over het oplossen van structurele problemen van haar doelgroepen aan:

  • betrokken instanties
  • het bestuur van Halte Werk
  • de colleges van B&W
  • (indien noodzakelijk) gemeenteraden

Door zijn alerte houding heeft de CRH een waakhondfunctie.

Overzicht uitgebrachte adviezen CRH

Deskundige invloed

De stem en invloed is belangrijk voor de cliëntenraad. Daarom houden CRH-leden hun deskundigheid op peil. Maatschappelijke organisaties kunnen vervolgens hun voordeel doen met de kennis en belangenbehartiging van de CRH.

Meer informatie over de leden van de Cliëntenraad.

Voor structurele problemen, niet voor individuele zorg

Mensen die recht hebben op voorzieningen moeten hier eenvoudig toegang toe hebben, vindt de CRH. Hoewel de individuele zorg en belangenbehartiging niet tot de activiteiten van de CRH behoort wil zij zich zo goed mogelijk informeren over individuele problemen, omdat die mogelijk een structurele achtergrond hebben. De CRH stelt het dan ook op prijs als ook individuele klachten bij de secretaris van de cliëntenraad worden gemeld.

Contact

Mail naar info@clientenraadhaltewerk.nl of bezoek de Facebookpagina van de CRH.

 

Leden van de Cliëntenraad Halte Werk