Wie is Halte Werk?

Halte Werk is de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.
Wij voeren de Participatiewet uit. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong).

Zoveel mogelijk mensen in Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL) 'te werk'

Ons ideaalbeeld is dat iedere inwoner van de HAL-gemeenten naar eigen kunnen werkt. Want werk maakt gelukkig, brengt inkomen en geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. Slaagt u er niet in om zelf werk te vinden? Dan bieden wij hulp. Wij begeleiden en bemiddelen u naar regulier werk waar het kan en beschut werk waar het moet.

Wat als ik niet kan werken?

Inwoners die echt niet aan het werk kunnen voorzien we (tijdelijk) in levensonderhoud met een uitkering. Een uitkering is slechts voor tijdelijke ondersteuning. Want hoe korter de periode dat u een uitkering heeft, hoe groter de kans dat u (weer) werk vindt. Het is een halte naar werk. Het UWV stelt vast voor hoeveel uur u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt als u door medische, psychische of sociale omstandigheden (gedeeltelijk) niet kunt werken.

De HAL-gemeenten