Toegestaan vermogen

Om aanspraak te maken op een uitkering mag u een maximum aan vermogen bezitten.

Overzicht buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)
in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan€ 50.100

Vermogensgrenzen

  • alleenstaande
€   5.940
  • alleenstaande ouder
€ 11.880
  • gehuwden
€ 11.880