Toegestaan vermogen

Om aanspraak te maken op een uitkering mag u een maximum aan vermogen bezitten.

Overzicht buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)    
in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan € 50.800  

Vermogensgrenzen

   
 
  • alleenstaande
 
€   6.020  
 
  • alleenstaande ouder
 
€ 12.040  
 
  • gehuwden
 
€ 12.040