Toegestaan vermogen

Om aanspraak te maken op een uitkering mag u een maximum aan vermogen bezitten.
Als vermogen telt mee:

  •  Contant geld

  • Spaargeld van u en uw inwonende kinderen onder de 18 jaar

  • Waardevolle spullen (bv sieraden, een auto)

  • Een erfenis of geldprijs
     

Overzicht buiten beschouwing te laten vermogen (art. 34, tweede en derde lid)    
in de woning gebonden vermogen voor zover dit minder bedraagt dan € 51.600  

Vermogensgrenzen

   
 
  • alleenstaande
 
€ 6.120  
 
  • alleenstaande ouder
 
€ 12.240  
 
  • gehuwden
 
€ 12.240