Wet Taaleis

Een uitkering is een halte naar werk. Als u een uitkering ontvangt moet u dus actief zoeken naar werk.
Als u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst zal het moeilijker zijn werk te vinden. Daarom verplicht de overheid Halte Werk om te onderzoeken of bijstandsgerechtigden de Nederlandse taal beheersen. Beheerst u de taal onvoldoende, dan moet u zich inspannen om de taal te leren.

Hoe kan ik laten zien dat ik de Nederlandse taal al beheers?

Als het duidelijk is dat u acht jaar in Nederland op school heeft gezeten, hoeft u verder niets aan te tonen. Is dit niet duidelijk?
Dan heeft u misschien een diploma van een Nederlandse (basis)school, een inburgeringsdiploma of een uittreksel uit het diplomaregister van DUO waaruit blijkt welke diploma’s u heeft gehaald. Of u heeft Nederlandstalig particulier onderwijs in het buitenland gevolgd en kan rapporten van die school tonen.

Kunt u niet aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek en/of een toets (gratis). Haalt u deze toets niet, of niet helemaal, dan maakt u afspraken met uw klantmanager om uw Nederlands te verbeteren. Het gaat erom dat u actief uw best doet om de toets te halen.

Ik ontvang al een uitkering

Bent u al sinds 2015 een klant van ons? Dan geldt deze regeling pas op 1 juli 2016 voor u. U wordt door uw klantmanager uitgenodigd voor een gesprek en/of een toets (gratis), tenzij wij al weten dat u voldoende Nederlands spreekt.
Wanneer u zich niet inspant om uw Nederlands te verbeteren kan Halte Werk u korten op de uitkering. Let op! zolang u uw best doet voldoet u aan de taaleis.

Handige links

ROC Kop van Noord Holland
Taalhuis in de bibliotheek (voor inwoners van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk)
Overige taaladressen