Werk

Als u ouder bent dan achttien jaar moet u er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Als u een uitkering ontvangt verwacht Halte Werk van u dat u actief naar werk zoekt.

Wanneer u werk aangeboden krijgt moet u dit accepteren, ook als dat betekent dat u daar dagelijks drie uur voor moet reizen. Verder moet u uw kennis en vaardigheden bijhouden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot. Ook gelden er nog andere verplichtingen. Alleen bij dringende redenen kan Halte Werk iemand tijdelijk ontheffen van zijn of haar arbeidsverplichtingen.

Uw halte naar werk

Iedereen onder de pensioengerechtigde leeftijd die een bijstandsuitkering ontvangt moet zich inspannen om betaald werk te vinden. Of u nu wel of geen beperking heeft, Halte Werk kan u helpen uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij doen dit bijvoorbeeld door een cursus, training, een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk te regelen. U kunt altijd rekenen op onze individuele zorg en begeleiding. Wij ondersteunen u bij het vinden van werk, maar om succesvol te zijn is het van groot belang dat u de gemaakte afspraken nakomt.

Meer weten?

Bekijk het filmpje over hoe wij u helpen door werkgevers te stimuleren op het youtube-kanaal van Samen voor de klant.

Werk vinden