Uw halte naar werk

Iedere uitkeringsgerechtigde onder de pensioengerechtigde leeftijd moet zich inspannen om betaald werk te vinden. Halte Werk kan u helpen uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wij gaan hierbij altijd uit van uw mogelijkheden in plaats van uw belemmeringen. Wij doen dit bijvoorbeeld door een cursus, training, een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk te regelen en geven individuele zorg en begeleiding.

Wij begeleiden u bij het vinden van werk, maar om succesvol te zijn is het van groot belang dat u de gemaakte afspraken nakomt.

De weg naar werk start met een goed cv

Om u met succes te begeleiden naar werk is het belangrijk dat u een goed curriculum vitae (cv) heeft. Het is het eerste waar een werkgever naar kijkt. In uw cv staat uw werkervaring, opleidingen en vaardigheden. Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering vragen wij u om uw cv te laten zien.

Maak snel en eenvoudig een eigen cv met een van de voorbeelden die hieronder staan. U kiest een document en vult uw gegevens in.

Voorbeeld cv 1

Voorbeeld cv 2

Huidige Participatiewet past strenge regels toe voor het zoeken naar werk

Iedereen ouder dan achttien jaar moet er alles aan doen om werk te vinden of actief mee te doen in de samenleving. Van jongeren tot 27 jaar verwachten wij dat ze een studie gaan volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Als u een uitkering ontvangt verwacht Halte Werk dat u actief naar werk zoekt. Wanneer u werk aangeboden krijgt moet u dit accepteren, ook als dat betekent dat u daar dagelijks drie uur (heen en weer) voor moet reizen.

Verder moet u uw kennis en vaardigheden bijhouden. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen die de kans op werk vergroot. Ook gelden er nog andere verplichtingen. Alleen bij dringende redenen kan Halte Werk iemand tijdelijk ontheffen van zijn of haar arbeidsverplichtingen.

Wij gaan uit van uw mogelijkheden in plaats van uw belemmeringen

Halte Werk bekijkt in hoeverre u beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Wij gaan vooral uit van wat u wel kan in plaats van wat u niet kan.

Als er bij u sprake is van een beperking, dan is het mogelijk dat u daardoor verminderde loonwaarde heeft (dat betekent dat u niet volledig als arbeidskracht uw geld kunt verdienen). In dat geval kunnen wij speciale afspraken met werkgevers maken zodat zij u wel een dienstverband aanbieden. Wij kunnen de werkgevers dan financieel ondersteunen, bijvoorbeeld door loonkostensubsidie aan te bieden. In sommige gevallen verzoeken wij een onafhankelijke arts te kijken naar uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Meer weten hoe wij de kansen voor u op de arbeidsmarkt vergroten? Bekijk dit filmpje op het youtube-kanaal van 'Samen voor de klant'.